LHPB biedri

Latvijas Hipno-Psihoterapijas biedrības sertificētie biedri

Aija  Tula -Rijkure

Aija Tula -Rijkure Mg.Med., Ārste.

Sertifikāts: LHPB Nr.1, derīgs līdz 2020.03.26.
Specializācija: Seksoloģe.Klīniskā Hinopsihoterapeite. Hipnopsihoterapeits.
Aivis Dombrovskis

Aivis Dombrovskis Dr.psych.,Mg.paed.

Sertifikāts: ECCH; LPB; LHPB Nr.2 , derīgs līdz 2020.03.26.
Specializācija: Klīniskais Hipnopsihoterapeits, Sistēmfemenoloģiskais terapeits; Psihoterapeits; Pedagogs; Biologs; Ekonomists
Anna Ozola

Anna Ozola Mg.oec

Sertifikāts: Nr.5 11.09.10-10.09.2020
Specializācija: Klīniskais Hipnopsihoterapeits
Dace Simsone

Dace Simsone Mg.Sc.soc.

Sertifikāts: LHPB Nr.7 , derīgs līdz 2020.03.26.
Specializācija: Hipnopsihoterapeits; Ārsts- psihiatrs
Elita Solveiga Zīle- Legzdiņa

Elita Solveiga Zīle- Legzdiņa Mg.Paed.

Sertifikāts: LHPB Nr.10., 2012.02.24.- 2017.02.24.
Specializācija: hipnopsihoterapeits
Ingrīda Savicka

Ingrīda Savicka Mg. Sc.sal.

Sertifikāts: LHPB Nr.13 no 29.05.2015. līdz 28.05.2020.
Specializācija: Klīniskais Hipnopsihoterapeits; Sabiedrības veselības speciālists
Jeļena Elīna Zariņa

Jeļena Elīna Zariņa Mg.Psych.

Sertifikāts: LHPB Nr.14, derīgs līdz 2020.03.26.
Specializācija: Klīniskā psiholoģe, Hipnopsihoterapeite, Klīniskais Hipnopsihoterapeits.
Juris Zuitiņš

Juris Zuitiņš Mg.Psych.

Sertifikāts: LHPB Nr._ 10., derīgs līdz 2020.03.26, LPB,
Specializācija: Psihoterapeits; Klīniskais Hipnopsihoterapeits; Psihologs
Juris Eidemanis

Juris Eidemanis Ārsts

Sertifikāts: LHPB Nr.16 23.02.10. - 23.02.15.
Specializācija: Hipno-psihoterapeits
Mihails Mošenkovs

Mihails Mošenkovs

Sertifikāts: LHPB Nr.20 23.02.10. - 23.02.12.
Specializācija: семейное консультирование, работа с зависимостями, проблемами веса и болями различного характера
Oskars Peipiņš

Oskars Peipiņš Bc.Psych.

Sertifikāts: LHPB Nr.23 23.02.10. - 23.02.15.
Specializācija: Hipno-psihoterapeits
Silvija Drikāne

Silvija Drikāne

Sertifikāts: Nr.29 16.11.2015. - 15.11.2020.
Specializācija: Hipnopsihoterapeits
Dragonfly WEBWORKS | Smartfly v0.9 2010.01 | Uzģenerēta 0.0095231533050537 sekundēs