Jautājums un atbildes par LHPB biedru izglītības atbilstību

Atbildes no Shauna Brookhousa

S.Brookhouse pasniedz A.Dombrovskim ECCH sertifikātu

Sveiki kolēģi un interesenti!

 

Sakarā ar pretenzijām un dazādām nekorektām interpretācijām no LPB puses, vēlreiz vērsos pie S.Brookhausa, lai pārprecizētu, ko nozīmē viņa paraksts uz lapas par LHPB biedru izglītības atbilstību, par mūsu, LHPB, esību Eiropas Hipnopsihoterapeitu biedrības sastāvā, par supervīzora kvalifikācijas iegūšanu.

Pievienoju S.Brookhousa atbildes vēstules tulkojumu, kurš ir arī notariāli apliecināts.

Tulkojums no angļu valodas www.hypno-psychotherapy.com

EAHP


LATVIJAS HIPNO-PSIHOTERAPIJAS BIEDRĪBA Reģistrācijas Nr. 50008122901, Rīga, Brīvības iela 37, LV-1010

2011. gada 5. janvārī

God. Aivi!

Paldies par Jūsu vēstuli. Es ceru, ka Jums bija lieliskas brīvdienas. Šeit sniedzu atbildes uz Jūsu jautājumiem:

1.            Mans paraksts uz Jūsu dokumentiem nozīmē, ka esmu šos dokumentus izskatījis un biju apmierināts, ka šie dokumenti atbilst EAHP prasībām. Jūsu zināšanai, katrai personai individuāli ir jāpiesakās ECCH, un šī persona ir attiecīgi jāpārbauda.

2.            Nav šaubu, ka Jūsu organizācija ir EAHP biedrs, bet tā vēl nav pilnībā akreditēta. Visiem biedriem ir jāatbilst izglītības standartiem, kurus apstiprinājusi EAHP. Ja organizācijā netiek sagatavoti hipno-psihoterapeiti, ir nepieciešams, lai organizācijas biedriem būtu EAHP prasībām atbilstošs izglītības līmenis.

3.            Lielbritānijā nesen tika pieņemti hipnoterapijas supervizoru standarti, kas pieejami http://www.hypno-psychotherapy.org.uk/idl3.html. Turklāt noteikumi par iepriekš sagatavotu speciālistu „virsuzraugu" {grandparenting) sertifikācijas procesu ir atrodami http://www.hypno-psychotherapy.org.uk/id 14.html. Nacionālajā Hipnozes un psihoterapijas koledžā, manā institūtā un atzītajā EAPTI organizācijā ir pieejama supervizoru mācību programma, kuru mēs labprāt Jums vēlētos novadīt arī Latvijā.

4.     Šim e-pastam ir pievienoti EAHP izglītības standarti. Ja radīsies sarežģījumi, mēs labprāt palīdzēsim Jums izpildīt šīs prasības.

5.            Nacionālajā Hipnozes un psihoterapijas koledžā ir iespēja piedāvāt mācības dažiem Jūsu biedriem, kuriem savukārt būtu vēlēšanās mācīt citus. Mēs varam izveidot atbilstošu programmu, ja tas atbilst Jūsu vēlmēm.

Es ceru, ka šī informācija Jums palīdzēs. Ja ir papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mani.

Ar cieņu,

Šons Brukhauss (Shaun Brookhouse) Priekšsēdētājs

EAHP                                 Eiropas Hipno-psihoterapijas asociācija

Pārstāvji:                                           Džons Bīlbijs  (Jon Bielby),  BSc, ECCH, ECP (Prezidents), Šons Brukhauss, MA, ECCH, ECP

(Priekšsēdētājs), Fiona Bidla (Fiona Biddle), MSc, ECP, ECCH (Vēlēta priekšsēdētāja) Tālr.: + 44 161 882 0376, Fakss: +44 8701322341, E-pasts: info@.hvpno-psycotherapy.com Adrese: #7,23-24 Great James St, Londona, WCIN 3ES


EAHP ir reģistrēta Lielbritānijā

 

Autors: Lapas administrātors 2011-03-15 10:46:12 (nav komentāru)

Latvijas Hipno-Psihoterapijas Biedrība

Hipnopsihoterapijas Būtība

Hipnopsihoterapija ir senākā psihoterapijas metode, kuras aktualitāte un efektivitāte ir nozīmīga un neaizstājama arī mūsu dienās. Hipnopsihoterapijas pamatlicēji un pilnīgotāji ir F. Mesmers, Paracelzs, Z. Freids, A. Vaicenhofers, E. Hilgards, I. Pavlovs, V. Behterjevs, K. G. Jungs, M. Eriksons, V. Kandiba, Ž. Bekio. Latvijā hipnopsihoterapijas attīstībā nozīmīgu ieguldījumu devis Medicīnas zinātņu doktors ārsts Jānis Zālītis. Lielbritānijā, Francijā, Itālijā, Krievijā, ASV un arī Latvijā praktizējoši psihoterapeiti publicējuši pētījumus par transa psihodinamisko būtību, uzsverot, ka transa fenomeni ir fundamentāli procesi, kuros dzimst psiholoģiskā pieredze.

Hipnopsihoterapijas vēsture saistāma ar cilvēces attīstības pirmsākumiem. Hipnopsihoterapijas pamatinstruments ir hipnoze, savukārt hipnozes pamatelements ir transs. Hipnoze tika izmantota jau Senajā Ēģipte, Grieķijā un Sīrijā.

Hipnopsihoterapijā, ar hipnotiskā transā veiktu intervenci aktivizējot zemapziņas procesus, tiek ierosinātas pārmaiņas apziņā, izmantojot cilvēka pašresursus. Hipnoterapijā izmanto tādus psiholoģiskos fenomenus kā disociācija, asociācijas, sublimācija, tēlu un simbolu analīze, metaforas, suģestija, kā arī regresija.

Psihes neapzinātā daļā ir ierakstīta visa cilvēka attīstība no viņa ieņemšanas brīža, problēmu vēsture, to cēloņi, attīstība un pašreizējais rezultāts, kas izpaužas kā konkrēta problēma. Neapzinātie procesi zina adekvātu risinājumu problēmas transformācijai un novēršanai. Psihoterapeitiskais process nenotiek apzinātā līmenī, bet izpaužas pozitīvi turpmāk cilvēka dzīvē.

Pretstatā daudziem citiem psihoterapijas veidiem hipnopsihoterapija tiek uzskatīta par īslaika terapijas formu, kurā vēlamām pārmaiņām jābūt redzamām jau pēc dažiem seansiem. Hipnopsihoterapeitiskais process var notikt neapzinātā individuālā intrapersonālā plānā, gan arī analītiskā līmenī. Hipnopsihoterapiju lieto individuāli, darbā ar grupām vai pāros.

Hipnotiskās empātijas saskarsmes pamatā ir pārnese (transference), kas iedarbina pacientā psihodinamiku un sublimē viņu garīgai izaugsmei un radošai atjaunotnei. Transs aktivizē jaunrades potenciālu cilvēka veselībai drošā ceļā. Hipnopsihoterapija 21. gadsimtā kļuvusi par vienu no pasaulē atzītām psihoterapijas metodēm.

Pec literaturas apkopojuma sagatavoja:
A.Dombrovskis, E.Skrodelis,I.Savicka,
A.Tula - Rijkure, D.Rolava

 

 

Autors: Aivis Dombrovskis 2015-04-20 14:57:01 (2 komentāri)
Dragonfly WEBWORKS | Smartfly v0.9 2010.01 | Uzģenerēta 0.012809038162231 sekundēs